WARUNKI GWARANCJI MALOWANIA PROSZKOWEGO

Komet Sp. z o.o. udziela gwarancji na powłokę malowania proszkowego w zakresie:

Okres gwarancji wynosi 2 lata i rozpoczyna się w momencie odbioru realizacji przez Zleceniodawcę.

Gwarancja obowiązuje wyłącznie, gdy spełnione są następujące warunki:

Gwarancja nie obejmuje:

Ocena jakości powłoki:

Zalecenia dotyczące konserwacji:

Niniejsze warunki gwarancji wchodzą w życie z dniem 01.03.2021 roku.

Komet Sp. z o.o.