NASZE STANDARDY WSPÓŁPRACY OBEJMUJĄ:

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Pracę wykonujemy w oparciu o obowiązujące przepisy i normy, które dotyczą bezpieczeństwa. Znajomość zasad BHP, oraz ich przestrzeganie, jest dla nas bardzo istotna. Wszystkie pomieszczenia oraz urządzenia, którymi dysponujemy są należycie wyposażone, w pełni sprawne oraz odpowiednio oznaczone. Zależy nam, by wszyscy nasi dostawcy również w sposób bezpieczny prowadzili swoją działalność.

PARTNERSKIE RELACJE

Budujemy długotrwałe, otwarte i przede wszystkim oparte na zaufaniu relacje z otoczeniem: partnerami, klientami, dostawcami. Stawiamy na kreatywność, efektywność, osoby, które kierują się w swych działaniach zarówno intuicją, jak i wiedzą i doświadczeniem. Ważne jest utożsamianie się z naszą organizacją i produktami. Współpracujemy z otoczeniem w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań, których profesjonalne oferowanie jest naszym celem.

PRZESTRZEGANIE POUFNOŚCI

Rozumiemy jak istotne jest zachowanie w tajemnicy danych udostępnianych nam przez naszych partnerów i klientów. Są to m.in. autorskie projekty, wizualizacje, opracowania techniczne, zdjęcia itd. Szanujemy prawa autorskie i majątkowe, ale też tego samego oczekujemy względem przygotowanych przez nas materiałów, które udostępniamy na potrzeby współpracy naszym partnerom.

ETYKA BIZNESOWA

Wszystkie działania, które podejmujemy są zgodne z obowiązującym prawem, a nasza codzienna praca jest wykonywana w oparciu o obowiązujące przepisy. Przestrzegamy zasad etyki biznesowej; cechuje nas uczciwość, unikamy niejasności, jak i wszelkich negatywnych postaw i zachowań. Dążymy do współpracy z firmami, które stosują podobne wartości.

WZAJEMNY ROZWÓJ

Dbamy o wizerunek przedsiębiorstwa oraz naszych marek. Wprowadziliśmy możliwość bieżącej oceny naszej pracy za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.komet.pl (zakładka współpraca). Zachęcamy do przesyłania opinii. Każdą otrzymaną ocenę szczegółowo analizujemy, ponieważ wierzymy, że jest ona niezbędna do zapewnienia wysokich standardów i wspólnego rozwoju.